Regulamin reklamacyjny

W przypadku wystąpienia usterki w produkcie zakupionym w naszym sklepie internetowym jest tu dla Państwa nasz dział reklamacyjny.

Gwarancja wynosi 24 miesiące od daty odbioru towaru przez klienta. W przypadku używanych telefonów komórkowych lub tabletów gwarancja wynosi zgodnie z prawem 12 miesięcy lub inaczej – jeśli w zestawie jest inna niż nasza karta gwarancyjna, jednak gwarancja nie może być krótsza niż w takim wypadku ustanawia prawo.

Reklamując towar klient jest zobowiązany przedstawić ważną kartę gwarancyjną lub inny dowód zakupu. Kupujący reklamuje towar w centrum serwisu lub u sprzedawcy. W przypadku usterki, która pojawiła się jeszcze przed sprzedażą (przy wypróbowaniu w miejscu zakupu) lub w przypadku wystąpienia tej samej usterki 3 razy lub w razie wystąpienia 4 różnych usterek uznanych przez serwis klient ma prawo do wymiany produktu, jeśli były dotrzymane wyżej wymienione warunki gwarancyjne.

Karta gwarancyjna musi zawierać:

 • typ produktu + numer produkcji (IMEI)
 • potwierdzenie sprzedaży (data sprzedaży, pieczęć, podpis i adres sprzedawcy)

Gwarancja traci ważność:

 • jeśli karta gwarancyjna jest niekompletna lub zmieniona przez nieautoryzowaną osobę
 • jeśli typ produktu i numer produkcji zostały zmienione lub numer produkcyjny na produkcie nie jest czytelny
 • jeśli osoba nieautoryzowana zmieniła informacje na karcie gwarancyjnej
 • przy niedotrzymaniu sposobów używania i utrzymywania wskazanych w instrukcji obsługi
 • jeśli doszło do niefachowej lub nieautoryzowanej ingerencji w produkt
 • jeśli usterka jest kwalifikowana jako uszkodzenie mechaniczne spowodowane przez klienta
 • jeśli usterka była spowodowana przez substancje obce, które przenikły w urządzenie
 • jeśli produkt był przechowywany lub używany w niesprzyjającym środowisku (wilgotnym, zakurzonym, agresywnym chemicznie)
 • jeśli produkt był podłączony do innego niż wskazanych urządzeń

Gwarancja dla firm i przedsiębiorców:

Zgodnie z kodeksem handlowym, gwarancja dla podmiotów prawnych wynosi 12 miesięcy.

Sposób złożenia reklamacji:

Jeśli Pański towar ma objawy usterki występującej bez Pańskiego zawinienia lub jakichkolwiek wyżej wymienionych wpływów, proszę wypełnić następujący formularz reklamacyjnylub skontaktować się z nami pod numerem 0948 492 549 lub pod adresem e-mailowym info@top4mobile.eu.

Zgodnie z prawem reklamacja musi być rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez sprzedawcę. W przypadku, gdy usterka nie będzie uznana, jako usterka gwarancyjna, będziemy Państwa informować o możliwości odpłatnej naprawy. Jeśli wiedzą Państwo, że usterka zakupionego produktu nie może być naprawiona w ramach gwarancji, i tak prosimy o kontakt – oferujemy możliwość odpłatnej naprawy za bezkonkurencyjne ceny.

Sprzedawca potwierdza przyjęcie reklamacji i wydaje kupującemu potwierdzenie w odpowiedniej formie. Dniem złożenia reklamacji rozumiemy dzień jej doręczenia/przekazania sprzedawcy. Jeśli nie jest możliwe natychmiastowe dostarczenie potwierdzenia o przyjęciu reklamacji, musi ono zostać dostarczone bez zbędnego opóźnienia, nie później niż wraz z dokumentem potwierdzającym rozpatzrenie reklamacji. Potwierdzenie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłane w formie pisemnej. Sprzedawca ma obowiązek określić sposób rozpatrzenia reklamacji natychmiast lub w przypadkach trudnych ma on na to trzy dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadkach posiadających uzasadnioną podstawę, a w szczególności, gdy jest wymagane specjalistyczna techniczna diagnostyka towaru, sprzedawca może określić sposób rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od jej złożenia. Po określeniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca rozpatruje ją natychmiast, w uzasadnionych przypadkach może to być później, jednak nie dłużej niż do 30 dni od dnia jej złożenia. Po upływie 30 dni od złożenia reklamacji klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zostanie mu zwrócona pełna kwota za kupiony towar lub może skorzystać z prawa do wymiany towaru na nowy.

Prawa kupującego przy składaniu reklamacji:

a. usterka, którą można usunąć klient ma prawo do jej usunięcia bezpłatnie, dokładnie i w czasie do tego określonym. O sposobie usunięcia usterki decyduje sprzedawca. Kupujący może zamiast naprawy żądać wymianę części na nową, tylko w przypadku, gdy sprzedawca nie będzie ponosił z tego powodu zwiększonych kosztów związanych z ceną towaru lub charakterem usterki.
b. kupujący ma prawo do wymiany towaru na nowy lub do odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy) w przypadku usterki, której nie można usunąć i która blokuje używanie produktu.
c. reklamacja jest rozwiązana, jeśli skończy się jej okres i naprawiony towar został zwrócony klientowi lub wymieniony na nowy lub jeśli klient otrzymał zwrot pieniędzy za towar, albo reklamacja została odrzucona z uzasadnieniem.